STATINIO PROJEKTAVIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

Statinio projektavimas.  UAB ”Inžineringas” yra atestuota projektavimo įmonė, rengianti ypatingų statinių, statybos, rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto, paprastojo remonto projektus, supaprastintus statybos, rekonstravimo projektus, kapitalinio remonto ir paprastojo remonto aprašus, griovimo projektus, griovimo aprašus, supaprastinto griovimo aprašą, pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projektus. Suteikta teisė rengti projektus šiose statinių grupėse: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kultūros paveldo statiniai, taip pat inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai, branduolinės energetikos objektų statiniai. Projektai rengiami, vadovaujantis Lietuvos respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, taisyklėmis ir privalomaisiais standartais.

Atstovaudami statytojo interesus, rengiame kompleksinius statinio projektus su visomis statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 išvardintomis sudedamosiomis dalimis. Statytojo vardu teikiame projektą statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

 

Statinio projekto vykdymo priežiūra.  Vykdant statybos darbus pagal mūsų parengtą projektą, atliekame statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaudamiesi statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 pateiktu statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašu.