STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Statybos techninė priežiūra.
Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis:

 

  • statybos projektu;
  • rekonstravimo projektu;
  • pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu;
  • kapitalinio remonto projektu;
  • griovimo projektu;
  • griovimo aprašu.

 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) sutartį. Ji prasideda sudarius Techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose) ir tęsiasi iki statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos surašymo. Statybos techninę priežiūrą gali vykdyti tik asmenys, atestuoti pagal statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacinių reikalavimų, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašą.